Kystkulturisten Nesodden

HVU gruppa fra Nesodden og Frogn HV stilte med sanitetspost.

14 kvadrater
Primus kursing
Patrulje hver halvtime.
Takk til alle som stiller opp på fritiden