Om meg

Ole Andreas Seipajærvi
Født 15 oktober 1966 i Drøbak

Utdannet Radio og TV reparatør i 1985 på Ås Videregående Skole
Etterutdannet igjennom Norges Radiohandleres Forbund – til radio forhandler.
Arendal Maritime Høyskole

Avtjent førstegangstjeneste i Marinen som Utskrevet Kvartermeste på Haakonsvern.

Jobbet en del år med radiokommunikasjon og operasjonssentra på flyplasser i Norge.
Etablerte med familie på Nesodden.

Ble interessert i IT og lydlogging, og fikk engasjement hos Dictaphone som representant i Norden. Fortsatte under oppkjøpet til Lernhout & Hauspie som Norsk representant med utvikling av talegjenkjenning og talegenerereing – Nordisk Språkteknologi på Voss.

Etter en Chapter 19 – avsluttet den karrieren brått og jeg gikk inn på telefoni, med Alcatel-Lucent som PreSale Engineer hos en Azlan Norge AS. Bygde der opp en ny distribusjonskanal for Alcatel-Lucent, med 130 forhandlere i Norge.

Distribusjonsbransjen gav mange muligheter og produktområder som jeg syntes var spennende. Ved etableringen av konkurrerende distributør Axcom AS fikk jeg karantene hvor jeg jobbet i Bergen Kommunde som konsulent inne telefoni og nettverk.

Axcom AS – ble min siste arbeidsgiver innen distribusjon, kjøpt opp av 2020 mobile og jeg begynte å jobbe lokalt på Nesodden.

Ambitiongroup – en grunderbedrift med strategi og prosjektplanleggings verktøy som tydliggjør med visuell kommunikasjonsplattform.

I dag jobber jeg med IT og telefoni hjemmefra og har kolleger i Moss, vi drifter løsninger over hele Norge og har fokusert på IP telefoni. Lokalt installert og skybasert.
Vi leverer “alt” en SMB bedrift trenger innen IT og telefoni.

www.compartner.com