Nesoddliv

Nesoddliv

Om nesoddliv

Lokalt > Globalt

Kundegrunnlag

Over 1100 følgere på facebook, mer enn 200 abonnenter på vårt ukentlige nyhetsbrev. Nesoddens befolkning er på mer enn 16500.

Verdiløfte

Et ideelt sosialt initiativ dedikert til å styrke vårt lokalsamfunn sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi inkuberer ideer og konsepter som styrker samfunnet vårt. Lokalliv – Smarte nabolag er registrert som offisiell samarbeidspartner med FN for å støtte de 17 Bærekraftsmålene.

Kanaler

Vi bruker smarte digitale verktøy og et globalt nettverk for å skape et skalerbart system som kan benyttes over hele landet.
Nesoddliv er pilotprosjektet til et voksende nettverk som deler kunnskap, ressurser og erfaring. Prosjektet er i sin helhet bygget med egne midler og et utall av dugnadstimer.

Kunderelasjon

Digital samhandlingsplattform og lokale eventer knytter nabolaget nærmere.

Ressurser – Mat

Vår rolle som iverksetter av initativ til å handle lokale matvarer med en transparent modell som synliggjør hvor mye produsenten sitter igjen med av det forbrukeren kjøper og betaler. Dette medfører at produsentene kan vente med å høste til etterspørselen er der, minker matsvinn og fordyrende mellomledd.

Ressurser – Ting

“Tingenes Bibliotek” har som mål å skape et lokalt miljø hvor alle har tilgang på verktøy, utstyr og kompetanse som stimulerer og inspirerer uavhengig av økonomisk situasjon. -Spesielt barn og unge, til å lære seg bruken av teknologi i kreative prosesser.

Kjerneaktiviteter

Markedsdager med lokale produsenter.  
Makerspace/ Fiksefest med mulighet for å låne utstyr som 3D printer, elektronikk verktøy osv.
Innovasjon og skapefestival som samler kreative krefter som inspirerer hverandre.

Partnere

Vi jobber tett sammen med kommunen og andre lokale organisasjoner som Marinreparatørene, Indre Oslofjord Undervannsklubb, Ressurskafeen og Omstilling Nesodden. Vi har støttebrev fra blant annet NorgesVel.

Kostnader

Lokaliteter for eventer er stort sett kostnadsfritt lånt ut fra partnere.
Dugnadstimer i forbindelse med opprettelse av markedsdager blir stort sett godtgjort av varesalget til deltakerne.