NROF Follo – årsmøtet 2015 – gratulerer til nytt styre

Resultatet etter gårsdagens årsmøtets valg;

Formann – Lars Kristian Amundsen (E-off – Nesodden og Frogn HV)
Nestformann – Jon Ivar Stedje
Kasserer – Jens Grytten
Sekretær – Tor Støve
Styremedlemmer – Tore-Remi Wich og Ørjan Pedersen

Styret kan konstituere seg selv ved 1ste styremøte.
Formann ble valgt på årsmøtet.

59.8418510.6493441