2005 Bergen Kommune

Bergen Kommune – http://www.voip.as

tirsdag 5. november 2005
Etablert enkeltmannsforetak for å kunne tilby mine tjenester i henhold til forespørsel fra Bergen.
Uavhengig rådgiver – Outsourcing av bredbånd og telefoni

Med min breddekunnskap fra flere produsenter bidro jeg ved å redusere gapet mellom interessenter.
Dette resulterte i store innsparinger for kommunen i bredbåndsutbygning og konsolidering av telefoniløsningen til alle offentlige bygg.