Frigjøringen og Veteranenes dag 8/5/2017

Ordfører Nina Sandberg fikk være med Nesodden Befalsforening på dagens økt, først salutt så Cornkrake ved Flaskebekk.